MENU

Aktywa spółki

 

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2018)
Aktywa trwałe 14  794 786,10 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe 13 268 421,20 zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł

1 526 364,90  zł

Aktywa obrotowe 10 738 944,62 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe 1 140 752,49 zł
 • zapasy 265 911,72 zł
 • inwestycje krótkoterminowe 9 314 893,65 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 386,76 zł

 


Informacje o publikacji:

Data publikacji: 27.05.16 11:17. Autor: Jolanta WiśniewskaData modyfikacji: 11.06.19 12:07. Dokonujący zmian: Krzysztof Kopczyński

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0. Liczba odsłon od dnia publikacji: 923.