MENU

Aktywa spółki

 

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2020)
Aktywa trwałe 9 229 305,01 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe 7 563 137,92 zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

18 443,89 zł

1 647 723,20 zł

Aktywa obrotowe 13 093 371,98 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe 961 606,27 zł
 • zapasy 357 930 ,14 zł
 • inwestycje krótkoterminowe 11 756 169,93 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 665,64 zł

 


Informacje o publikacji:

Data publikacji: 27.05.16 11:17. Autor: Jolanta WiśniewskaData modyfikacji: 24.05.22 12:43. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 2. Liczba odsłon od dnia publikacji: 940.