Regulamin organizacyjny

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.11.2000 r. Uchwałę nr 3/2000 zatwierdzającą Regulamin Organizacyjny.

 

Data wprowadzenia zmian: 29 maja 2016 15:35. Autor: Krzysztof Kopczyński