MENU

Zakresy działalności komórek

Dział Eksploatacji:

 • realizacja zadań przewozowych na liniach komunikacyjnych
 • rozpatrywanie spraw pasażerów, między innymi skarg i wniosków
 • planowanie i rozliczanie zadań przewozowych

Dział techniczny:

 • zapewnienie sprawności technicznej taboru autobusowego
 • gospodarka magazynowa
 • utrzymanie obiektów budowlanych
 • inwestycje, modernizacje, remonty

Dział Kadr i Płac:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • dbałość o pracowników (polityka socjalna)
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • ubezpieczenia pracowników

Dział Księgowości:

 • prowadzenie dokumentacji zgodnej Ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • realizacja polityki rachunkowości
 • zamówienia publiczne
 • ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne

Spec. ds. zaopatrzenia:

 • zaopatrzenie

Spec. ds. BHP:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje o publikacji:

Data publikacji: 27.05.16 12:30. Autor: Jolanta WiśniewskaData modyfikacji: 12.12.17 11:40. Dokonujący zmian: Krzysztof Kopczyński

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0. Liczba odsłon od dnia publikacji: 770.