Organy spółki

Władzami Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. są:

 • Zgromadzenie Wspólników:
  Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek
 • Rada Nadzorcza:
  Przewodniczący – Beata Śmiecińska
  Z-ca Przewodniczącego – Zbigniew Bednarski
  Sekretarz – Joanna Habelman
  Członek – Magdalena Kołodziej-Hładun
  Członek – Krzysztof Drała
  Członek – Ryszard Ciupa
 • Zarząd:
  Prezes Zarządu – Krzysztof Putiatycki

Data wprowadzenia zmian: 30 czerwca 2016 14:06. Autor: Krzysztof Kopczyński