Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • Rejestr ofert przetargowych
  • Rejestr należności i zobowiązań
  • Rejestr stanów magazynowych
  • Ewidencja przepływów pieniężnych
  • Archiwum pracownicze

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach, ewidencji i archiwum udzielane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.

Data wprowadzenia zmian: 29 maja 2016 15:38. Autor: Krzysztof Kopczyński