Załatwianie spraw

Wszystkie sprawy przyjmowane są na piśmie i rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym a ich rozpatrzenie następuje wg kolejności wpływu.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 • Skargi, zażalenia i uwagi dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się prowadzących autobusy można składać osobiście lub pisemnie u kierownika ds. eksploatacji – Jacka Remiszewskiego lub w sekretariacie
 • Wnioski, podania i uwagi można składać pisemnie lub osobiście w sekretariacie SPA „Klonowica” Sp. z o.o.; tel. (91) 432-84-00

Skargi należy składać:

 • Osobiście w sekretariacie spółki,
  w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00;
 • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  na adres:
  Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o.
  ul. Klonowica 3c
  71-241 Szczecin

 

 

Data wprowadzenia zmian: 30 czerwca 2016 15:22. Autor: Krzysztof Kopczyński