MENU

Informacje o przychodach i kosztach

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2020)
Przychody 47 918 194,54 zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 46 857 455,05 zł
           •  w tym ZDiTM 44 873 865,27 zł
 • pozostałe przychody operacyjne 1 009 601,73 zł
 • przychody finansowe         51 137,76 zł
Koszty 49 748 0214,62 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 49 234 092,17  zł
           • w tym amortyzacja    4 548 656,58 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej         419 684,72 zł
 • koszty finansowe             94 247,73 zł
Zysk / Strata Brutto  -1 829 830,08 zł

Informacje o publikacji:

Data publikacji: 30.06.16 15:01. Autor: Jolanta WiśniewskaData modyfikacji: 24.05.22 12:48. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0. Liczba odsłon od dnia publikacji: 1229.