Informacje o przychodach i kosztach

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2018)
Przychody 42 869 398,61 zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 40 297 226,14 zł
           •  w tym ZDiTM 39 220 632,59 zł
 • pozostałe przychody operacyjne 2 369 388,65 zł
 • przychody finansowe 202 783,82 zł
Koszty 53 169 606,24 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 52 884 939,60 zł
           • w tym amortyzacja 7 306 567,46 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej 186 364,82 zł
 • koszty finansowe 98 301,82 zł
Zysk / Strata Brutto -10 300 207,63 zł

Informacje o publikacji:

Data publikacji: 30 czerwca 2016 15:01. Autor: Jolanta Wiśniewska
Data modyfikacji: 11 czerwca 2019 12:09. Dokonujący zmian: Krzysztof Kopczyński

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 842.
Wygenerowano dnia: 2019-10-18 22:17:30