Informacje o przychodach i kosztach

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2017)
Przychody 40 277 847,99 zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 37 614 332,08 zł
           •  w tym ZDiTM 36 762 366,88 zł
 • pozostałe przychody operacyjne    2 492 329,12 zł
 • przychody finansowe 171 186,79 zł
Koszty 47 780 191,32 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 47 530 181,59 zł
           • w tym amortyzacja  7 470 813 88 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej 157 514,96 zł
 • koszty finansowe 92 494,77 zł
Zysk / Strata Brutto -7 502 343,33 zł

Informacje o publikacji:

Data publikacji: 30 czerwca 2016 15:01. Autor: Jolanta Wiśniewska
Data modyfikacji: 28 czerwca 2018 14:57. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 711.
Wygenerowano dnia: 2019-04-25 04:45:14