MENU

Informacje o przychodach i kosztach

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2019)
Przychody 50 318 484,84 zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 46 571 968,38 zł
           •  w tym ZDiTM 45 493 592,19 zł
 • pozostałe przychody operacyjne 3 639 354,19 zł
 • przychody finansowe 107 162,27 zł
Koszty 52 597 960,65 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 52 272 138,69 zł
           • w tym amortyzacja 6 202 177,76 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej 235 206,49 zł
 • koszty finansowe 90 615,47 zł
Zysk / Strata Brutto -2 279 475,81 zł

Informacje o publikacji:

Data publikacji: 30.06.16 15:01. Autor: Jolanta WiśniewskaData modyfikacji: 23.07.20 13:03. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0. Liczba odsłon od dnia publikacji: 1162.