Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny
logo bip

Biuletyn Informacji PublicznejSzczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

Aktywa spółki

 

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2022)
Aktywa trwałe 6 243 212,84 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe  5 073 163,19 zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

        18 050,85 zł

    1 151 998,80 zł

Aktywa obrotowe 36 023 946,35 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe     22 585 953,42 zł
 • zapasy            710 033,11 zł
 • inwestycje krótkoterminowe     12 708 646,74 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              19 313,08 zł

 

Informacje o publikacji

Data publikacji: 27.05.2016 11:17. Autor: Jolanta Wiśniewska.
Data modyfikacji: 23.06.2023 11:54. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska.

Statystyka

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 6.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 2293.