Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny
logo bip

Biuletyn Informacji PublicznejSzczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

Aktywa spółki

 

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2021)
Aktywa trwałe 7 614 494,49 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe  6 479 688,77 zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

         2 172,92 zł

 1 132 632,80 zł

Aktywa obrotowe 16 536 225,45 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe      574 774,41 zł
 • zapasy      443 124 ,39 zł
 • inwestycje krótkoterminowe 15 503 264,21 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         15 062,44  zł

 

Informacje o publikacji

Data publikacji: 27.05.2016 11:17. Autor: Jolanta Wiśniewska.
Data modyfikacji: 04.08.2022 12:09. Dokonujący zmian: Krzysztof Kopczyński.

Statystyka

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 5.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 1669.