Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny
logo bip

Biuletyn Informacji PublicznejSzczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

Aktywa spółki

 

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2023)
Aktywa trwałe    7 674 694,54 zł.
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe         6 005 818,07 zł.
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

                6 991,67 zł.

        1 661 884,80 zł.

Aktywa obrotowe    38 906 658,32 zł.
w tym:
 • należności krótkoterminowe         22 810 177,55 zł.
 • zapasy            404 965,38 zł.
 • inwestycje krótkoterminowe        15 669 573,61 zł.
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                21 941,78 zł.

 

Informacje o publikacji

Data publikacji: 27.05.2016 11:17. Autor: Jolanta Wiśniewska.
Data modyfikacji: 22.05.2024 09:55. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska.

Statystyka

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 2.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 2691.