Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny
logo bip

Biuletyn Informacji PublicznejSzczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

Informacje o przychodach i kosztach

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2021)
Przychody 50 889 620,29zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 48 782 548,85 zł
           •  w tym ZDiTM 47 885 126,34 zł
 • pozostałe przychody operacyjne    1 636 470,99 zł
 • przychody finansowe       470 600,45 zł
Koszty 49 816 493,72 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 49 614 030,88 zł
           • w tym amortyzacja    2 711 636,52 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej         201 256,43 zł
 • koszty finansowe             1 206,41 zł
Zysk / Strata Brutto  1 073 126,57 zł

Informacje o publikacji

Data publikacji: 30.06.2016 15:01. Autor: Jolanta Wiśniewska.
Data modyfikacji: 04.08.2022 12:03. Dokonujący zmian: Krzysztof Kopczyński.

Statystyka

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 4.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 1870.