Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny
logo bip

Biuletyn Informacji PublicznejSzczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

Informacje o przychodach i kosztach

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2022)
Przychody 54 712 637,66 zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 53 213 835,94 zł
           •  w tym ZDiTM 51 119 877,98 zł
 • pozostałe przychody operacyjne    1 077 954,13 zł
 • przychody finansowe       420 847,59 zł
Koszty 55 570 981,88 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 54 997 697,31 zł
           • w tym amortyzacja    1 432 437,98 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej         250 981,60 zł
 • koszty finansowe             322 302,97 zł
Zysk / Strata Brutto      – 858 344,22 zł

Informacje o publikacji

Data publikacji: 30.06.2016 15:01. Autor: Jolanta Wiśniewska.
Data modyfikacji: 23.06.2023 11:35. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska.

Statystyka

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 3.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 2807.