Instrukcja Obsługi

Na podmiotowej stronie BIP SPA „Klonowica” Sp. z o.o., po lewej stronie ekranu, znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.

Opcja „Szukaj”, której formularz znajduje się w górnym pasku menu – służy do wyszukania pożądanych informacji na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Osoba korzystająca z wyszukiwarki winna wpisać szukany wyraz lub frazę, a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Rezultaty wyszukiwania wyświetlane są w postaci bloku – tytułu strony wraz z fragmentem jej treści – na stronie wyszukiwania. Kliknięcie tego bloku spowoduje otwarcie strony.

Po lewej stronie biuletynu, znajdują się ułatwienia dostępu. Umożliwiają one zmianę kontrastu witryny oraz zwiększenie czcionki na stronie.
Na podstronach pokazuje się przycisk „Czytaj treść”, który po kliknięciu odtwarza treść zawartą na stronie.

Data wprowadzenia zmian: 29 maja 2016 15:35. Autor: Krzysztof Kopczyński