Struktura własnościowa

100% udziałów należy do Gminy Szczecin.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 37 300 000 zł

 

Data wprowadzenia zmian: 30 czerwca 2016 15:05. Autor: Krzysztof Kopczyński