Struktura własnościowa

100% udziałów należy do Gminy Szczecin.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 38 492 200,00 zł

 

Data wprowadzenia zmian: 5 maja 2017 13:51. Autor: Jolanta Wiśniewska