Zamówienia publiczne

Dostawy oleju napędowego na potrzeby obiektów SPA “Dąbie” Sp. z o.o. i SPA “Klonowica” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy

Opublikowano: 27 września 2019 13:12.

Informujemy, że Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ,,Klonowica” Sp. z o.o. jest uczestnikiem postępowania na:

“Dostawy oleju napędowego na potrzeby obiektów SPA “Dąbie” Sp. z o.o. i SPA “Klonowica” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy”

Wszelkie informacje znajdują się na stronie :

http://www.spad.szczecin.pl/bip/index.php?podstrona=przetargi&pid=161

Klauzula informacyjna  –  przetwarzanie danych osobowych


Dostawa fabrycznie nowych opon do autobusów

Opublikowano: 11 lipca 2019 10:23.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o unieważnieniu postępowania


Wykonanie naprawy części dachu budynku zaplecza technicznego

Opublikowano: 17 czerwca 2019 11:25.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o wyborze oferty


Utrzymywanie czystości w autobusach oraz w pomieszczeniach i na terenie pozostającym do dyspozycji Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego “Klonowica” Sp. z o.o.

Opublikowano: 18 kwietnia 2019 11:31.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty cenowej (2019-05-06)

Pytania i odpowiedzi (2019-05-08)

Informacja  o wyborze oferty


Dostawa bonów towarowych

Opublikowano: 23 listopada 2018 14:52.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz z załącznikami

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.12.2018)


Dostawa bonów towarowych

Opublikowano: 15 listopada 2018 16:26.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz z załącznikami

siwz w załącznikami (wersja edytowalna)

unieważnienie postępowania


Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych, przegubowych autobusów niskopodłogowych

Opublikowano: 27 lutego 2018 10:57.