Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowych opon do autobusów

Opublikowano: 11 lipca 2019 10:23.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o unieważnieniu postępowania


Wykonanie naprawy części dachu budynku zaplecza technicznego

Opublikowano: 17 czerwca 2019 11:25.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o wyborze oferty


Utrzymywanie czystości w autobusach oraz w pomieszczeniach i na terenie pozostającym do dyspozycji Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego “Klonowica” Sp. z o.o.

Opublikowano: 18 kwietnia 2019 11:31.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty cenowej (2019-05-06)

Pytania i odpowiedzi (2019-05-08)

Informacja  o wyborze oferty


Dostawa bonów towarowych

Opublikowano: 23 listopada 2018 14:52.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz z załącznikami

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.12.2018)


Dostawa bonów towarowych

Opublikowano: 15 listopada 2018 16:26.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz z załącznikami

siwz w załącznikami (wersja edytowalna)

unieważnienie postępowania


Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych, przegubowych autobusów niskopodłogowych

Opublikowano: 27 lutego 2018 10:57.